مبانی معرفت‌شناختی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

چکیده

هرگونه نظریه‌پردازی و الگوسازی برای پیشرفت بر بعضی از مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، ارزش‌شناختی و … استوار و آگاهانه یا ناآگاهانه از آن مبانی مستمد و مستفید است. الگوی اسلامی تمدن و پیشرفت‌ورزی نیز گریزی از بازشناسی و مراجعه به مبانی و زیرساخت‌های نظری خود نداشته و بررسی دقیق و کاربست هوشمندانۀ آنها در تدوین بهینۀ الگو، نقش اساسی دارد. در تحقیق حاضر بر آنیم تا برخی از مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی مقبول اندیشمندان مسلمان را شناسایی کنیم و نقش آنها را در تدوین نظریه و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بازکاویم.
 

کلیدواژه ها: الگو؛ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛ پیشرفت؛ مبانی معرفت‌شناختی؛ مبنا؛ معرفت‌شناسی

نویسنده:

حمیدرضا شاکرین: استادیار گروه علمی منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

فصلنامه فلسفه دین – دوره ۱۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *