ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. از میان همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شاهد (۱۳۰۰ نفر) ۲۹۷ دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود و داده‌های حاصل نیز با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد وضعیت محتوای برنامه درسی (۳/۱۴) در حد متوسط، شیوه‌های تدریس (۳/۶۱) و روش‌های ارزشیابی (۳/۲۸) کمتر از حد متوسط است. از این رو توجه به راهکارهایی مانند ۱- بازنگری و به روز کردن محتوا. ۲- برقراری ارتباط عمودی و افقی بین محتوا. ۳- استفاده اساتید از شیوه‌های جدید تدریس. ۴- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی. ۵- استفاده از روش خود ارزشیابی. ۶- ترغیب دانشجویان به انجام کارهای پژوهشی، می‌تواند کیفیت بخش برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی باشد.

کلیدواژه ها: برنامه درسی؛ برنامه درسی دانشگاهی؛ دروس عمومی معارف اسلامی؛ ارزشیابی؛ راهکارهای کیفیت بخش

نویسندگان:

محمود امیدی: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

 حسن نجفی: دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

 مهدی سبحانی نژاد: دانشیار و مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی – دوره ۱۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *