تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و رفتار کمک‌طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان

چکیده:   هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و کمک‌طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های

ادامه

تأثیر علایق ژئوپلیتیک بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

چکیده فضای ژئوپلیتیک هر کشور یا منطقه‌ای تحت تأثیر عوامل مختلف با کارکردهای متفاوت می‎تواند در طیفی از شرایط کاملاً مساعد تا شرایط نامساعد

ادامه

بهره امنیتی؛ امتیاز تجاری: گسستی تاریخی در روابط ایران با قدرت‌های بزرگ پس از شبه‌انقلاب‌های عربی

چکیده معضل امنیت در دولت‌های ایرانی طی سده‌های گذشته، پیوسته و مهم‌ترین اولویت را تشکیل داده است. هرگاه حکومت مرکزی ایران دچار ضعف ‌شده،

ادامه