از «گره‌گشایی بهارستانی‌ها در کار فرهنگیان» تا «تحریک به اعتصاب توسط سیاسیون خائن »

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمود فرشیدی دبیرکل کانون تربیت اسلامی در یادداشتی اعلام کرد: در شرایطی که برخی از دولتمردان و نمایندگان، دغدغه تصویب راه‌حل‌های

ادامه

بازخوانی مواضع سیاسی و شیوه مبارزاتی امام صادق(ع) در برابر بنی‌امیه در حفظ و حراست فرهنگ شیعی

چکیده این پژوهش باهدف بازخوانی مواضع سیاسی امام صادق (ع) در برابر بنی‌امیه در حفظ و حراست فرهنگ شیعی انجام‌شده است. پژوهش حاضر یک

ادامه