از «گره‌گشایی بهارستانی‌ها در کار فرهنگیان» تا «تحریک به اعتصاب توسط سیاسیون خائن »

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمود فرشیدی دبیرکل کانون تربیت اسلامی در یادداشتی اعلام کرد: در شرایطی که برخی از دولتمردان و نمایندگان، دغدغه تصویب راه‌حل‌های

ادامه